Prints

Printmaking: Linocuts on Paper.
Básne Olega Pastiera tlačené na Žilinskom literárnom festivale, 2018